Ngày 18/1, UBND tỉnh Bắc Giang đã chính thức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Foxconn.

Theo kế hoạch, Foxconn sẽ xây dựng Nhà máy Fukang Technology tại Khu công nghiệp Quang Châu, với mục tiêu dự án sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay, quy mô công suất khoảng 8 triệu sản phẩm/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký 6.233 tỷ đồng, tương đương 270 triệu USD.

Như vậy, không còn là đồn đoán, Foxconn thực sự đã đầu tư 270 triệu USD vào Việt Nam, như báo chí đã đưa tin trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc nhà máy này có sản xuất MacBook hay iPad hay không chưa được xác nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp.

Theo thông tin từ ông Trác Hiến Hồng, Tổng giám đốc Tập đoàn Foxconn tại Việt Nam, tính đến tháng 12/2020, Foxconn đã đầu tư tại Việt Nam 1,5 tỷ USD; trong đó riêng phần đầu tư tại Bắc Giang là 900 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 35.000 lao động. Dự kiến, năm 2021 sẽ tăng đầu tư thêm 700 triệu USD và tăng mới 10.000 lao động.

Ngoài dự án của Foxconn, trong dịp này, Bắc Giang còn trao chứng nhận đầu tư cho 3 dự án khác. Đó là Dự án Công nghệ tế bào quang điện Ja Solar PV Việt Nam của nhà đầu tư Ja Solar Investment (Hong Kong) Limited; Dự án Nhà máy Risesun New Material Việt Nam và Dự án Nhà máy Kodi New Material Việt Nam của nhà đầu tư Risesun Investment Pte.Ltd (Singapore). Tổng vốn đầu tư của 3 dự án này là gần 300 triệu USD.

Cụ thể, Dự án Công nghệ tế bào quang điện Ja Solar PV Việt Nam, cũng được triển khai tại Khu công nghiệp Quang Châu, với mục tiêu dự án sản xuất tấm tế bào quang điện, quy mô công suất 3,5 triệu GW/năm, tổng vốn đầu tư đăng ký 4.848 tỷ đồng, tương đương 210 triệu USD.

Dự án Nhà máy Risesun New Material Việt Nam, đầu tư tại Khu công nghiệp Hòa Phú, với mục tiêu dự án sản xuất các sản phẩm từ nhựa và composite, quy mô công suất 46 triệu m2/năm, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.740 tỷ đồng, tương đương 75 triệu USD.

Còn Dự án Nhà máy Kodi New Material Việt Nam, cũng đầu tư tại Khu công nghiệp Hòa Phú, với mục tiêu dự án sản xuất các loại màng trang trí PVC màu, quy mô công suất 70 triệu m2/năm, tổng vốn đầu tư đăng ký 139 tỷ đồng, tương đương 6 triệu USD.

Ngày 18/1, UBND tỉnh Bắc Giang đã chính thức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Foxconn.

đầu tư

Theo kế hoạch, Foxconn sẽ xây dựng Nhà máy Fukang Technology tại Khu công nghiệp Quang Châu, với mục tiêu dự án sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay, quy mô công suất khoảng 8 triệu sản phẩm/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký 6.233 tỷ đồng, tương đương 270 triệu USD.

dự án

Như vậy, không còn là đồn đoán, Foxconn thực sự đã đầu tư 270 triệu USD vào Việt Nam, như báo chí đã đưa tin trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc nhà máy này có sản xuất MacBook hay iPad hay không chưa được xác nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các tập đoàn, doanh nghiệp.

doanh nghiệp

Theo thông tin từ ông Trác Hiến Hồng, Tổng giám đốc Tập đoàn Foxconn tại Việt Nam, tính đến tháng 12/2020, Foxconn đã đầu tư tại Việt Nam 1,5 tỷ USD; trong đó riêng phần đầu tư tại Bắc Giang là 900 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 35.000 lao động. Dự kiến, năm 2021 sẽ tăng đầu tư thêm 700 triệu USD và tăng mới 10.000 lao động.

Ngoài dự án của Foxconn, trong dịp này, Bắc Giang còn trao chứng nhận đầu tư cho 3 dự án khác. Đó là Dự án Công nghệ tế bào quang điện Ja Solar PV Việt Nam của nhà đầu tư Ja Solar Investment (Hong Kong) Limited; Dự án Nhà máy Risesun New Material Việt Nam và Dự án Nhà máy Kodi New Material Việt Nam của nhà đầu tư Risesun Investment Pte.Ltd (Singapore). Tổng vốn đầu tư của 3 dự án này là gần 300 triệu USD.

Cụ thể, Dự án Công nghệ tế bào quang điện Ja Solar PV Việt Nam, cũng được triển khai tại Khu công nghiệp Quang Châu, với mục tiêu dự án sản xuất tấm tế bào quang điện, quy mô công suất 3,5 triệu GW/năm, tổng vốn đầu tư đăng ký 4.848 tỷ đồng, tương đương 210 triệu USD.

Dự án Nhà máy Risesun New Material Việt Nam, đầu tư tại Khu công nghiệp Hòa Phú, với mục tiêu dự án sản xuất các sản phẩm từ nhựa và composite, quy mô công suất 46 triệu m2/năm, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.740 tỷ đồng, tương đương 75 triệu USD.

Còn Dự án Nhà máy Kodi New Material Việt Nam, cũng đầu tư tại Khu công nghiệp Hòa Phú, với mục tiêu dự án sản xuất các loại màng trang trí PVC màu, quy mô công suất 70 triệu m2/năm, tổng vốn đầu tư đăng ký 139 tỷ đồng, tương đương 6 triệu USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0906.282.280