Do vướng mắc về nguồn vốn tín dụng nên hiện Công ty Cổ phần BOT38 vẫn chưa thanh toán tiền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Do vướng mắc về nguồn vốn tín dụng nên hiện Công ty Cổ phần BOT38 vẫn chưa thanh toán tiền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Đây là nội dung trong công văn số 836/BGTVT – CQLXD vừa được Bộ GTVT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương liên quan đến kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương đối với Dự án BOT đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38.

Bộ GTVT cho biết là Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty Cổ phần BOT 38 làm Chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, thời điểm hoàn thành dự án theo hợp đồng BOT là 30/4/2016. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện do vướng mắc trong công tác GPMB qua địa phận tỉnh Hải Dương nên dự án hoàn thành công tác thi công xây dựng từ tháng 11/2017 và thực hiện thu phí hoàn vốn từ ngày 10/4/2018.

Trong quá trình thực hiện công tác GPMB do có sự thay đổi về nguồn gốc đất đã làm tăng kinh phí GPMB (khoảng 11,26 tỷ đồng) so với Tổng mức đầu tư được duyệt. Để có cơ sở giải ngân phần kinh phí GPMB tăng thêm, vào đầu tháng 7/2018, Bộ GTVT đã chấp thuận việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của dự án để thanh toán kinh phí GPMB còn thiếu của dự án.

Công ty cổ phần BOT 38 đã nhiều lần đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) giải ngân kinh phí dự phòng trong Tổng mức đầu tư dự án để thanh toán kinh phí GPMB.

Tuy nhiên do việc kéo dài thời gian thi công dự án (bắt đầu thu phí chậm khoảng 2 năm so với dự kiến), đồng thời doanh thu của dự án không đạt so với phương án tài chính ban đầu theo Hợp đồng BOT (lưu lượng xe qua trạm thu phí giảm so với dự báo). Do đó, SHB đã đưa vào khoản nợ xấu, đồng thời dừng giải ngân tất cả các khoản kinh phí đối với các hạng mục công việc trong giai đoạn thực hiện dự án. Công ty Cổ phần BOT 38 chưa thương thảo được với SHB về việc tiếp tục giải ngân đối với các khoản chi phí đã thực hiện của dự án.

Bộ GTVT cho biết là trong thời gian tới, Bộ này sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 và tăng cường đôn đốc Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần BOT 38 làm việc với SHB, có giải pháp để huy động nguồn vốn bố trí kinh phí thanh toán cho Hội đồng GPMB địa phương trong thời gian sớm nhất; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác quyết toán dự án làm cơ sở để phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư, điều chỉnh phương án tài chính của dự án.

Do vướng mắc về nguồn vốn tín dụng nên hiện Công ty Cổ phần BOT38 vẫn chưa thanh toán tiền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Do vướng mắc về nguồn vốn tín dụng nên hiện Công ty Cổ phần BOT38 vẫn chưa thanh toán tiền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Do vướng mắc về nguồn vốn tín dụng nên hiện Công ty Cổ phần BOT38 vẫn chưa thanh toán tiền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Do vướng mắc về nguồn vốn tín dụng nên hiện Công ty Cổ phần BOT38 vẫn chưa thanh toán tiền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Do vướng mắc về nguồn vốn tín dụng nên hiện Công ty Cổ phần BOT38 vẫn chưa thanh toán tiền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Do vướng mắc về nguồn vốn tín dụng nên hiện Công ty Cổ phần BOT38 vẫn chưa thanh toán tiền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Do vướng mắc về nguồn vốn tín dụng nên hiện Công ty Cổ phần BOT38 vẫn chưa thanh toán tiền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Do vướng mắc về nguồn vốn tín dụng nên hiện Công ty Cổ phần BOT38 vẫn chưa thanh toán tiền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Do vướng mắc về nguồn vốn tín dụng nên hiện Công ty Cổ phần BOT38 vẫn chưa thanh toán tiền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Đây là nội dung trong công văn số 836/BGTVT – CQLXD vừa được Bộ GTVT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương liên quan đến kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương đối với Dự án BOT đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38.

Dự án

đầu tư

Bộ GTVT cho biết là Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty Cổ phần BOT 38 làm Chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, thời điểm hoàn thành dự án theo hợp đồng BOT là 30/4/2016. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện do vướng mắc trong công tác GPMB qua địa phận tỉnh Hải Dương nên dự án hoàn thành công tác thi công xây dựng từ tháng 11/2017 và thực hiện thu phí hoàn vốn từ ngày 10/4/2018.

Trong quá trình thực hiện công tác GPMB do có sự thay đổi về nguồn gốc đất đã làm tăng kinh phí GPMB (khoảng 11,26 tỷ đồng) so với Tổng mức đầu tư được duyệt. Để có cơ sở giải ngân phần kinh phí GPMB tăng thêm, vào đầu tháng 7/2018, Bộ GTVT đã chấp thuận việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của dự án để thanh toán kinh phí GPMB còn thiếu của dự án.

Công ty cổ phần BOT 38 đã nhiều lần đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) giải ngân kinh phí dự phòng trong Tổng mức đầu tư dự án để thanh toán kinh phí GPMB.

Ngân hàng

Tuy nhiên do việc kéo dài thời gian thi công dự án (bắt đầu thu phí chậm khoảng 2 năm so với dự kiến), đồng thời doanh thu của dự án không đạt so với phương án tài chính ban đầu theo Hợp đồng BOT (lưu lượng xe qua trạm thu phí giảm so với dự báo). Do đó, SHB đã đưa vào khoản nợ xấu, đồng thời dừng giải ngân tất cả các khoản kinh phí đối với các hạng mục công việc trong giai đoạn thực hiện dự án. Công ty Cổ phần BOT 38 chưa thương thảo được với SHB về việc tiếp tục giải ngân đối với các khoản chi phí đã thực hiện của dự án.

tài chính

Bộ GTVT cho biết là trong thời gian tới, Bộ này sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 và tăng cường đôn đốc Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần BOT 38 làm việc với SHB, có giải pháp để huy động nguồn vốn bố trí kinh phí thanh toán cho Hội đồng GPMB địa phương trong thời gian sớm nhất; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác quyết toán dự án làm cơ sở để phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư, điều chỉnh phương án tài chính của dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0906.282.280